Case máy tính bán chạy

Case máy tính cũ 945/Core2/2G/80G

Máy tính Hải Long – Chuyên Bán Máy tính cũ giá..

900.000VND

Case máy tính cũ G31/E5200/2G/160G

Máy tính Hải Long – Chuyên Bán Máy tính cũ giá..

1.300.000VND

Case máy tính cũ g31/E7500/2G/160G

Máy tính Hải Long – Chuyên Bán Máy tính cũ giá..

1.500.000VND

Case đồng bộ Dell 755 E8400/2G/160G

Máy tính Hải Long – Chuyên Bán Máy tính cũ giá..

1.800.000VND

Cay may tinh cũ chơi LOL, FIFA G31/8400/3G/80G/VGA1G

Máy tính Hải Long – Chuyên Bán Máy tính cũ giá..

1.900.000VND

Case máy tính cũ G41 E8400/4G/250G

Máy tính Hải Long – Chuyên Bán Máy tính cũ giá..

2.500.000VND

Case máy tính cũ chơi game G620/4G/80G/VGA1G

Máy tính Hải Long – Chuyên Bán Máy tính cũ giá..

2.700.000VND

Case máy tính cũ làm văn phòng G2030/4G/250

Máy tính Hải Long – Chuyên Bán Máy tính cũ giá..

2.900.000VND

Ma'y Tính Cũ chơi GAME G840/4G/160G/VGA2G

Máy tính Hải Long - Bán case máy tính cũ chơi game giá..

3.000.000VND

Case máy tính cũ Fujitsu core i5/4/250

Máy tính Hải Long – Chuyên Bán Máy tính cũ giá..

3.200.000VND

Ma'y Tính Cũ Chơi Game G2030/4G/160G/630-2G

Máy tính Hải Long - Bán case máy tính cũ chơi game giá..

3.500.000VND

Case máy tính core i3 2100/4G/250G

Máy tính Hải Long – Chuyên Bán Máy tính cũ giá..

3.500.000VND

Máy tính cũ chơi giá rẻ G2120/4G/160G/730-2G Mới

Máy tính cũ chơi giá rẻ G2120/4G/160G/730-2G

Máy tính Hải Long – Chuyên Bán Máy tính cũ giá..

3.800.000VND

Case máy tính core i3 2100/4G/250G/630-2G Mới

Case máy tính core i3 2100/4G/250G/630-2G

Máy tính Hải Long – Chuyên Bán Máy tính cũ giá..

3.900.000VND

Máy tính cũ core i3 3240/4g/160G/VGA-650 Mới

Máy tính cũ core i3 3240/4g/160G/VGA-650

Máy tính Hải Long – Chuyên Bán Máy tính cũ giá..

4.200.000VND

Case máy tính cũ main H81/G3220/4G/250G/VGA 2G Mới

Case máy tính cũ main H81/G3220/4G/250G/VGA 2G

Máy tính Hải Long  Bán cây máy tính cũ chơi game ..

4.800.000VND

Case máy tính cũ core i5 2400/4G/250G/730-2G Mới

Case máy tính cũ core i5 2400/4G/250G/730-2G

Máy tính Hải Long – Chuyên Bán Máy tính cũ giá..

5.000.000VND

Máy tính chơi game core i5 2400/8G/SSD120/HDD 250/VGA 750-1G Mới

Máy tính chơi game core i5 2400/8G/SSD120/HDD 250/VGA 750-1G

Case máy tính cũ cấu hình cao thách thức tất cả các  Cam ..

7.200.000VND